Copyright © Certificatie in de Zorg. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Sociaal Organiseren.Certificering.Audit trainingen.Over ons.
Certificatie in de zorg heet u Welkom!
Bij de eerste certificerende instelling die vindt dat kwaliteit meer is dan voldoen aan de norm. Opgericht voor de zorgsector, maatschappelijke en publieke sectoren. Verbonden met de samenleving. Gericht op mensen.

ONZE UITGANGSPUNTEN:
KWALITEIT = (DUURZAME) WAARDECREATIE > wat voegt de dienstverlening toe in het leven van de klant
KWALITEIT = MENSENWERK > professionele kwaliteit, professioneel ondersteunt
KWALITEIT = EEN ZELFREINIGEND CONCEPT > zelfkritisch, reflectief, in elk opzicht.

Wat ons betreft dienen normen om de gebruiker te helpen kwaliteit (klantwaarde) te organiseren en als leidraad voor toetsing (certificering). Centraal staat echter dat kwaliteit effectief georganiseerd moet zijn: voldoen aan de norm om te voldoen aan de norm, helpt niet om kwaliteit duurzaam te verbeteren en leidt tot frustratie.

Wij vinden dan ook dat niet de norm, maar de visie op zorg leidend moet zijn. Immers: wat zorgorganisaties uniek maakt is de manier waarop ze invulling geeft aan het begrip ‘zorg’. De mate waarin zorgverleners in staat zijn om deze zorgvisie in praktijk te brengen, is bepalend voor de kwaliteit en waarde die klanten ervaren.

KWALITEIT ZICHTBAAR MAKEN BETEKENT DAT EEN ORGANISATIE AAN HAAR KLANTEN, OPDRACHTGEVERS, PARTNERS EN FINANCIERS HAAR PRESTATIES ZICHTBAAR KAN MAKEN.

Onze rol is het waarderen van de effectiviteit van de organisatie: draagt de organisering bij aan kwaliteit van zorg (klantwaarde!) en draagt het bij aan het behalen van zowel klant- als organisatiedoelen? De gekozen norm dient daarbij als gemeenschappelijk referentiekader. Certificatie in de Zorg hanteert deze op basis van de bedoeling: kwaliteit moet (aantoonbaar) effectief georganiseerd zijn, ongeacht de norm die als uitgangspunt heeft gediend voor het opzetten en inrichten er van.

Het is tijd voor vernieuwing. Meer weten? Bekijk onze presentatie over sociaal organiseren!

Nieuws:

Certificatie in de Zorg publiceert Leidraad Systeemevaluatie

Actiz gaat voor kwaliteit2.0

NEN neemt HKZ over

Audit trainingen

Trainingen

B.v. Waarderend Auditen

Over waarderend auditen

3 workshops

die je

zelf

kunt doen!

Onze dienstverlening...

CERTIFICATIE

MAAR DAN LEUKER!

Lees ook onze kijk op...

Klantwaarde

Cliëntveiligheid

ISO Health

isovoordezorg

ISO9001

HKZ-schema’s

INK

NIAZ

Kwaliteitskader

Sociaal Organiseren

Bestuurlijke kwaliteit

Governance

Evidence Based

WAARDE GEDREVEN

DOELMATIGHEID

Waarderend auditen

Certificeerder van waarde!

Wint jouw organisatie de

Gouden Oor Award Zorg 2016?

Schrijf nu in!

Bestuurlijke kwaliteit