Model voor kwaliteit in Zorg & Welzijn

Met dit model beoogt Certificatie in de Zorg een basaal en eenvoudig model neer te leggen voor de inrichting en werking van (kwaliteit) managementsystemen. Dit model staat los van het gebruikte referentiekader en is toepasbaar voor (zorg)organisaties die hun managementsysteem resultaatgericht willen inrichten of willen beoordelen in welke mate het managementsysteem doelmatig ingericht is. Het  model met toelichting, kunt u kosteloos via de mail opvragen: kwaliteitsmodel[at]certificatieindezorg.nl.