Kwaliteitsmanagement & Certificering

Kwaliteitsmanagement & Certificering

Certificatie in de Zorg is een onafhankelijk onderzoeks- en certificatiebureau voor organisaties die begrijpen hoe belangrijk het is om zicht te hebben op (hun eigen) kwaliteit. Naarmate de kwaliteit beter zichtbaar is:

  • hebben professionals zicht op het effect van hun handelen,
  • heeft de organisatie zicht op haar maatschappelijke bijdrage en relevantie,
  • kunnen klanten makkelijker kiezen voor de juiste aanbieder,
  • is zowel de dienstverlening als de organisatie beter stuurbaar,
  • ontstaan inzichten die leiden tot verbetering, vernieuwing en innovatie,
  • kan de organisatie beter onderbouwen wat (maatschappelijke) behoeften zijn en waar financiering voor nodig is,
  • et cetera.

Certificatie in de Zorg is in 2009 opgericht omdat we vonden dat de paradigma’s van traditionele certificeerders niet meer passen bij de uitdagingen waar de zorg voor staat. Het gáát niet alleen om het voldoen aan de norm. Conformiteit is waardeloos wanneer het de klant niet verder helpt. We wilden af van de papieren realiteit en kwamen met een nieuw paradigma waarin het gaat om wat je toevoegt in het leven van de klant: klantwaarde. In de taal van nu hebben we het dan over het verschil dat je maakt in de leven van mensen, en niet alleen maar in de systeemwereld.

Dit betekent echter nog steeds dat ‘de norm’ een belangrijke plaats in neemt. Het vormt een belangrijk kader om te beoordelen van wat werkt. Bij ons is de volgorde alleen anders: we zetten klantwaarde (wat voeg je toe in het leven van je klanten) op de eerste plaats en verwachten dat organisaties normen en wetgeving in dienst stellen van mensen (zowel cliënten als medewerkers). Zo is de privacywetgeving ontstaan om zorgvuldig met de gegevens van mensen om te gaan, niet om het werk van professionals onmogelijk te maken. Binnen het kader van de norm en wetgeving is het (bijna) altijd mogelijk om tot maatwerk te komen, maar je moet de mogelijkheden wel zien en de geboden ruimte wel durven gebruiken.

Het is onze rol om te beoordelen naar wat werkt (voor klanten, medewerkers en de organisatie), onafhankelijk van verschillende opvattingen over het organiseren van kwaliteit.

Te hanteren normen

Wij vinden dat een kwaliteit managementsysteem organisatie goed moet functioneren, ongeacht de norm die als uitgangspunt wordt genomen. Normgericht denken leidt eerder tot bureaucratisering dan tot betere oplossingen. De keuze voor een norm die past bij uw organisatie zien wij dan ook als wezenlijk, omdat de ene norm meer voorschrijvend is dan de ander. Normen en modellen helpen om te komen tot een passende ordening en afstemming, maar niet meer dan dat.

Wij hebben ervaring met alle gangbare normen voor ‘systeemcertificatie’ als de ISO9001, ISO voor de zorg (EN15224), HKZ, etc. In onze praktijk merken wij dat ISO9001:2015 in de meeste gevallen het beste aansluit.

 

Onderzoeksopzet: onze aanpak

In de loop der jaren hebben we in samenwerking met onze klanten onze werkwijze telkens bijgeschaafd. Hoewel we telkens gaan voor afstemming en maatwerk, zijn de grote lijnen als volgt (bij een nieuwe of her certificering):

  1. Aftrapbijeenkomst – kennismaking, afstemming en onderzoeksopdrachten

Tijdens de aftrapbijeenkomst leren we elkaar beter kennen. Er is aandacht voor de visie en ambities van de organisatie en wij presenteren onze inzichten en werkwijzen. Tijdens een 2 uur durende workshop verdiepen we wat er binnen de organisatie speelt en komen we tot onderzoeksthema’s en opdrachten die voor de organisatie relevant zijn. Wie aan de workshop mee heeft gedaan, wordt enthousiast. Om die reden stimuleren we organisaties om ruim uit te nodigen en bijvoorbeeld ook clientvertegenwoordiging te vragen aan de workshop deel te nemen.

  1. De onderzoeken worden gepland en uitgevoerd.

Op basis van de thema’s en opdrachten die tijdens de workshop is opgehaald, geven we vorm en inhoud aan het onderzoeksprogramma. We zorgen er voor dat het programma ruim op tijd beschikbaar is.

Tijdens de onderzoeken worden teams uitgenodigd om zichzelf kort (max. 5 slides/20 min.) te presenteren. Dit nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan over wat relevant is voor het team. Alle spanning over wat je kunt verwachten valt dan weg. Uiteraard voegt het auditteam ook haar eigen thema’s toe vanuit wat praktisch en relevant is op dat moment.

Aan het einde van ieder gesprek (of gesprekscyclus) koppelt de auditor terug wat de belangrijkste inzichten zijn.

3. Eindpresentatie & rapportage

Aan het einde van de laatste auditdag (of op een ander afgesproken moment) presenteert het auditteam haar bevindingen aan de opdrachtgevers.

In de rapportage kunnen opdrachtgevers nalezen wat de belangrijkste bevindingen zijn.

4. Opvolging

Het jaar er op (of zoveel eerder als nodig is, in het geval van belangrijke bevindingen), krijgen we weer beeld van wat de betekenis is geweest van de audit en sluiten opnieuw (andere) teams aan.

 

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, wilt u een kennismakingsgesprek of offerte aanvragen, klik dan hier

Contact

Over ons

Show Buttons
Hide Buttons