Diversiteit

Certificatie in de Zorg doet zowel de certificering voor de Roze Loper  als dat ze bezig is met het ontwikkelen van een waardenkader voor Sociaal Organiseren.

De Roze loper

Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas wordt niet voor iedereen vanzelfsprekend aan deze basisbehoefte voldaan. Om er voor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI’s) zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld. Tolerantie, respect, inclusie en openheid gelden daarbij als vaste waarden.

De Roze Loper heeft als doel de inclusie van LHBTI’s in zorg- en welzijn instellingen te bevorderen. De Roze Loper is een officieel keurmerk, dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt tot meer acceptatie van seksuele diversiteit en een audit door een onafhankelijke Certificerende Instelling. Certificatie in de Zorg is een van de zes certificerende instellingen die bevoegd is tot het verlenen van het Roze Loper certificaat.

Cliënten voelen zich bij een Roze Loper organisatie meer gezien, voelen zich veilig en geaccepteerd in hun seksuele en genderidentiteit. Daarnaast wordt de Roze Loper organisatie zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen. De Roze Loper kan gebruikt worden in woonzorg- en thuiszorginstellingen, in organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen.

Sociaal organiseren

In een tijd waarin de samenleving steeds meer lijkt te verworden tot een ratjetoe van mensen, groeperingen en organisaties die allemaal voor zich(zelf) staan, zien wij kansen en mogelijkheden om meer gebruik te maken van elkaars verschillen.

De afgelopen jaren hebben wij kwaliteit bekeken vanuit de bril van klantwaarde. Vanuit een waarderende(*) blik krijg je meer oog voor de intentie waarmee een ieder bij draagt aan dienstverlening die door klanten/cliënten op prijs gesteld wordt. Binnen ieder team en in iedere organisatie tref je, vaak vanzelfsprekende, kwaliteiten die door de betrokkenen al lang niet meer gezien worden.

Waar goed organiseren over gaat in sociaal organiseren, speelt de omgeving een grote rol. De vanzelfsprekendheid waarmee

  • cliënten en hun naasten worden betrokken,
  • ketenpartners en financiers worden ingeschakeld om de juiste zorg te bieden,
  • een organisatie bereid is om zich in dienst te stellen van het hogere doel,

maakt een organisatie meer of minder ‘sociaal’.

Bij sociaal organiseren draait het om het inzetten van de diversiteit voor een beter eindresultaat voor iedereen. Je begrijpt je eigen culturele achtergrond beter wanneer je die van een ander goed leert kennen. Daarmee ben je in staat om verbinding te maken met wat mensen ten diepste nodig hebben om (veilig) hun bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Universele waarden blijken nuttig inzetbaar en leveren inzicht in wat de ander nodig heeft en kan bijdragen.

 

(*) Waarderend: waarderen betekent zowel ‘op prijs stellen’ als het ‘op waarde schatten’.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, wilt u een kennismakingsgesprek of offerte aanvragen, klik dan hier

Contact

Over ons

Show Buttons
Hide Buttons