Onze Visie

Kwaliteit is wat je toevoegt in het leven van je klanten (cliënten). In een wereld waarin ‘het systeem’ soms belangrijker lijkt te zijn dan het belang van de klant, ontstaat een ongewenste spanning tussen wat klanten en professionals als kwaliteit ervaren en hoe de organisatie haar kwaliteit dient te verantwoorden.

Onhandig en onnodig. Uiteindelijk zijn cliënten, zorgorganisaties, professionals, financiers en de samenleving vooral gebaat bij zorg die een bijdrage levert in het leven van degene die de zorg ontvangt. Wij noemen dit klantwaarde.

Organisaties die van betekenis willen zijn voor hun cliënten, medewerkers en omgeving organiseren zich anders. Sinds 2009 certificeren wij organisaties op basis van hun vermogen om aan te sluiten op de reële behoeften van hun klanten en dat zichtbaar te maken. Hierbij staat het klantbelang centraal en is de norm niet meer dan een kapstok en een waardevol referentiekader.

Werkwijze

Verdieping en werkplezier gaan heel goed samen!

Ook voor ons geldt: wij kunnen pas kwaliteit leveren wanneer wij onze klanten (u en uw organisatie) goed kennen. Voor ons is de eerste stap om elkaar goed te leren kennen, de visie van de organisatie te verdiepen en afscheid te nemen van veel voorkomende opvattingen over wat certificering betekent en kan betekenen. In een workshop van circa 2 uur nemen we de deelnemers mee in de nieuwe wereld van kwaliteit en creëren we het onderzoek. Deelnemers (medewerkers van diverse functies) leveren hiervoor de bouwstenen, onderwerpen en dilemma’s aan. Dit vormt de basis voor het onderzoeksprogramma (auditprogramma).

Voor het onderzoek zelf hanteren we diverse werkvormen die deelnemers op een veilige manier betrekken. Wat bij uw organisatie past, bespreken we graag.

In onze werkwijze staat de openheid, veiligheid voor deelnemers, verdieping (nieuwsgierigheid) en plezier centraal. Het zijn deze ingrediënten waar mensen enthousiast van worden, zowel over het proces als over de diepgang. We geven veel aandacht aan een zorgvuldige en uitgebreide terugkoppeling en rapportage.

Nu is onderzoek doen één ding. Er voor zorgen dat de inzichten ook in de praktijk worden gebracht is wat anders. Ook hiervoor hebben wij een aanpak ontwikkeld die medewerkers en teams op een bijzondere wijze aan elkaar verbindt.

Hein Dekker

Audit teamleider

Yvonne Salfischberger

Audit teamleider

Peter Kerkhof

Audit teamleider

Monique Lakhdar

Audit teamleider

Dick Koster

Audit teamleider

Inge van den Tillaard

Audit teamleider

Contact

Over ons

Show Buttons
Hide Buttons