Wat we doen 

Onderzoek en kwaliteit. Dat zijn twee leidende thema’s in ons bestaan. De rol van onderzoeker brengt ons in de positie om vragen te stellen die iets los maken. Het thema kwaliteit is veel omvattend, maar overzichtelijk genoeg om je op te specialiseren.

Onze primaire kwaliteit, is het doen van onderzoek. Daarbij zijn we volop getuige van de ontwikkelingen en vraagstukken in diverse sectoren. Waar dat kan, ontwikkelen we zienswijzen om achterhaalde opvattingen te vervangen. Zo krijgen innovaties de ruimte om te aarden. Daarbij ontwikkelen we met relevante partijen nieuwe of vernieuwende kaders, normen en standaarden.

Ontstaan en ontwikkeld vanuit onze praktijk, is onze dienstverlening gericht op organisaties die willen weten hoe iets werkt en in elkaar zit en die eigen bronnen willen inzetten voor hun verdere ontwikkeling. In de loop der jaren is onze werkwijze doorontwikkeld en bieden wij de onderdelen ervan (workshops, trainingen, onderzoek) ook los aan. Klik op onderstaande iconen om meer te weten te komen.

Certificering draait om het zichtbaar maken van kwaliteit. Op een manier die waardevol is voor degene die zorg nodig heeft of zorg inkoopt, maar zeker ook voor de zorgaanbieder zelf. Onze kijk op kwaliteit doorbreekt het traditionele, normatieve denken. Voor ons begint kwaliteit bij de klant: kwaliteit is wat je toevoegt in het leven van de klant/cliënt/jeugdige, etc. Wij noemen dat klantwaarde. Goede zorg, ondersteuning en behandeling speelt zich primair af in de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger. Daar omheen is veel te organiseren zodat zorgverleners hun werk goed, veilig en efficiënt kan doen. Bij de certificering van kwaliteit verdiepen we ons in de klantbehoeften, de visie en klantbeloften van de organisatie en onderzoeken we hoe de dienstverlening consistent en samenhang daarmee tot stand komt. Normen, kwaliteitskaders en wettelijke kaders vormen daarbij een waardevol beoordelingskader, die doorgaans ruimte laten voor meer dan één enkele interpretatie.

Kwaliteit begint en eindigt bij de klant. Het Gouden Oor staat voor de ‘klantgevoeligheid’ van een organisatie voor haar klanten. De essentie? Welke verbinding ga je aan met je klanten? En: welke invloed gaat er uit van die verbinding?

Hoe klantgevoelig is jouw organisatie? Ons onderzoek laat zien wat de invloed van klanten en de omgeving daadwerkelijk is. Klantgedrag is van invloed op de organisatie en de organisatie heeft invloed op het klantgedrag. Samenwerking in een sector waarin de kwaliteit van de relatie essentieel is.

Kunnen zijn wie je bent. Gewaardeerd worden om wat jouw bijdrage aan de wereld is. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet. Wanneer je begrijpt dat de vrijheid van die ander ook betekent dat jij vrij kunt zijn, dan ontstaat de ruimte die mensen nodig hebben om ECHT zichzelf te durven zijn. Jezelf kunnen zijn in alle omstandigheden is niet alleen een persoonlijke bevrijding, het lost onnodige spanning op en geeft energie. In het kader van seksuele diversiteit zijn wij aangesloten bij RozeZorg.nl en doen we de certificering van ‘de Roze Loper’ die als doel heeft de sociale acceptatie van LHBTI’s in zorg- en welzijnsinstellingen te bevorderen.

Kwaliteit begint en eindigt bij de klant. Zowel onmisbaar als nog weinig zichtbaar in veel ‘managementsystemen’. Het Gouden Oor staat voor de klantgevoeligheid van een organisatie voor haar klanten. De essentie? Welke verbinding ga je aan met je klanten? En: welke invloed gaat er uit van die verbinding?

Gastvrijheid is vrijheid. Jezelf kunnen zijn, ook al is de omgeving misschien (nog) niet je thuis. Je vrij voelen heeft enerzijds te maken met een omgeving en voorzieningen die aansluiten op jouw behoeften, maar vooral ook met de geboden fysieke en mentale vrijheid.

Het creëren van een omgeving met de ambiance, sfeer en voorzieningen die aansluiten op jouw wensen en behoeften, is waar gastvrijheid voor staat.

In samenwerking met Cordaan, hebben wij een waardenkader voor gastvrijheid ontwikkeld: Zorg voor Sterren. Wil je weten hoe gastvrij jouw organisatie is en hoe je het verder kunt ontwikkelen? Neem contact met ons op!

Contact

Over ons

Show Buttons
Hide Buttons