Zorg voor sterren

Gastvrijheid is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor goede zorg. In een gastvrije organisatie voelen de cliënt (patiënt/deelnemer/jeugdige) en hun naasten zich vrij. Gastvrijheid draait om gelijkwaardig aansluiten in een omgeving waarin je jezelf kunt zijn en waar je mee telt.

Verbinding met andere thema's

Gastvrijheid kan niet los gezien worden van de totale ervaring die cliënten en hun naasten hebben. Zeker niet waar het gaat om (tijdelijke) verblijfszorg. Gastvrijheid is daarmee een belangrijk onderdeel van kwaliteit, waarin ook thema’s als (seksuele) diversiteit (kunnen zijn wie je bent), veiligheid en zeggenschap (gehoord en gezien worden) een belangrijke rol spelen. In dit waardenkader is hier op aangesloten door deze universele waarden te vertalen naar de 7 pijlers van gastvrijheid.

Gastvrijheid beoordelen

Wat iemand beschouwt als ‘gastvrij’ is uiteraard persoonlijk. Daarom is het kennen van en aansluiten op wensen en behoeften zo belangrijk. Er zijn echter wel een aantal gemeenschappelijke waarden te benoemen die met elkaar van belang zijn om gastvrij te kunnen zijn of om de gastvrijheid te kunnen ervaren. Die zijn in het Waardenkader Zorg voor Sterren bij elkaar gebracht en deze vormen met elkaar het uitgangspunt om de gastvrijheid te beoordelen.   Op basis van het Waardenkader Zorg voor Sterren onderzoekt een onderzoeksteam hoe het met de gastvrijheid gesteld is. Hiervoor is een onderzoeksprogramma ontwikkeld waarin de 7 pijlers van het kader aan bod komen.

Na registratie krijgt u het Waardenkader Zorg voor Sterren via de mail toegestuurd.

Registratie waardenkader Zorg voor Sterren

1. Klantbelofte - 10 punten

Bedoeling: het is voor cliënten (en hun naasten) duidelijk wat ze van de organisatie mogen verwachten.

2. Welkom en thuis zijn - 20 punten

Bedoeling: een warm welkom helpt je thuis te voelen

3. Gastvrijheid in de praktijk - 15 punten

Bedoeling: Gastvrije bejegening, met persoonlijke aandacht

4. Ambiance, sfeer & voorzieningen - 15 punten

Bedoeling: een omgeving waarin je veilig jezelf kunt zijn en je vermaakt

5. Eten en drinken - 15 punten

Bedoeling: Belevingsgericht eten en drinken

6. Meedoen en meetellen - 15 punten

Bedoeling: er toe doen. Ongeacht wie je bent of wat je beperkingen zijn.

7. Evalueren, leren en innoveren - 10 punten

Bedoeling: Werkende praktijken ophalen en verspreiden, erkenning voor innovatie

Hoe werkt het

Het beoordelingsproces bestaat uit een aantal stappen, te weten:

1. Afstemming bedoeling en bezoekprogramma

Wanneer locaties (of teams) voor de eerste keer mee doen met Zorg voor Sterren, is het belangrijk dat betrokkenen weten wat we gaan doen en wat er verwacht wordt. Met de betrokken teams/locatie vindt afstemming plaats over de datum van het bezoek, wat de bedoeling is, wie er voor nodig zijn, etc. Het programma van het werkbezoek wordt doorgenomen en op maat gemaakt voor de betreffende locatie(s). 

2. Review eigen locatie

Om de locatie (en het onderzoeksteam) goed voor te bereiden op het onderzoek, doet de locatie vooraf zelf een korte review. Op basis van het waardenkader geeft de locatie aan hoe ze haar eigen gastvrijheid inschat. Dit vormt tevens een gespreksleidraad en voorbereiding voor het onderzoeksteam.

3. Werkbezoek onderzoeksteam

Op de afgesproken dag voert een onderzoeksteam haar onderzoek uit. Hiervoor is een ‘vast’ programma beschikbaar dat vooraf voor de locatie op maat gemaakt is, zodat deze aansluit op de wensen en behoeften van (de doelgroep van) de locatie. Het onderzoeksteam bestaat normaal gesproken uit één of twee personen. Daarnaast kan iemand vanuit de eigen organisatie het onderzoeksteam begeleiden.

4. Afsluiting en eerste terugkoppeling op locatie

Aan het einde van het onderzoeksprogramma heeft het onderzoeksteam wat tijd om alle indrukken op een rij te zetten. Daarna geeft het team een terugkoppeling op locatie. Hiermee weet je al een beetje wat het onderzoekteam beschouwt als ‘te waarderen’ of ‘te ontwikkelen’. Naderhand geeft het onderzoeksteam punten aan alles wat ze gezien heeft. De puntenscore en de rapportage ontvang je binnen twee weken.

5. Organisatie brede terugkoppeling

Wanneer meer dan vijf locaties mee gedaan hebben, geven we ook een organisatie brede terugkoppeling. Dat geeft de mogelijkheid om de resultaten te spiegelen aan het organisatie brede beleid (o.a. klantbeloften). 

6. Teams/locaties presenteren hun plan van aanpak

Op basis van de rapportage vragen we de teams/locaties in een gezamenlijke bijeenkomst om te presenteren wat ze met de bevindingen gaan doen. Zo kunnen de teams ideeën op doen en van elkaar leren.

7. Opvolging van uitkomsten

Ten slotte volgen we de uitkomsten met elkaar op. Het succes zit niet alleen in de score, maar ook in de ontwikkeling van de gastvrijheid. Enkele maanden voor het volgende onderzoek plannen we een gezamenlijke sessie waarin de teams hun voortgang presenteren. Ook hier staat leren van elkaar centraal. Ook is het een mooie gelegenheid om het programma voor het volgende bezoek met elkaar te plannen. Zo is de cirkel mooi rond en kunnen we iedere keer zien waar teams/locaties gegroeid zijn.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, wilt u een kennismakingsgesprek of offerte aanvragen, klik dan hier

Contact

Over ons

Show Buttons
Hide Buttons